dinsdag 23 oktober 2007

 

Delen door nul

Toronto

Timothy Darlier, een wiskunde student aan de universiteit van Toronto is er na jarenlange studie in geslaagd een getal door nul te delen.

Darlier is afgelopen maand gepromoveerd op een studie naar delen door heel kleine getallen. Zoals iedereen weet levert delen door een heel klein getal (een getal kleiner dan 1) een groot getal op.
Hoe dichter de deler nul nadert, hoe groter de uitkomst.
Door nul delen zou volgens wiskundigen onmogelijk zijn, maar dit wiskundig axioma komt nu dus op losse schroeven te staan.
Darlier toont in zijn studies aan dat nul niet echt bestaat en dat er altijd een kleine restwaarde is die iets van nul afwijkt. Hij erkent daarmee de stelling dat de uitkomst van een deling door een getal dat nadert naar 0, nadert naar oneindig.
De Canadees beredeneert nu dat als men de woorden nadert naar uit deze stelling wegneemt men dus moet concluderen dat het delen van een getal door 0 oneindig als uitkomst heeft.
Op een groot schoolbord in de collegezaal liet Darlier met een simpel krijtje zien dat delen door nul inderdaad wel kan. Hij deelde het getal 20 door nul en de uitkomst was oneindig.
Toch stelt Darlier dat het omgekeerde niet waar is; een getal delen door oneindig levert als uitkomst geen nul op, maar 10 tot de macht minoneindig.
Deze paradox wordt door astronomen gezien als verklaring van het ontstaan van materie uit niets, zoals dat bij de oerknal het geval zou zijn geweest.

Labels:


zondag 14 oktober 2007

 

Grammaticale curiositeit

Brussel,

In een provincie van het Afrikaanse ministaatje Mkwokewe (vroeger een deel van Belgisch Kongo) hebben studenten van de faculteit Uitheemse talen van de Koninklijke Universiteit van Leuven een opmerkelijke grammaticale curiositeit ontdekt.
In het plaatselijk gesproken dialect kent men behalve de verleden tijd ook nog een verledenverleden tijd.

Het werkwoord bKmowe´si (lopen) kent dan dus als verleden tijd bKmowe´su´ (liepen) en tot grote verrassing van de onderzoekers ook het verleden van de verleden tijd bKmowe´sui´ (loopten).

De verledenverleden tijd wordt vooral door de oudere generatie Mkwokewesi regelmatig gebruikt als men verhalen vertelt over overleden familieleden.

Labels: ,


 

Temperatuur allergie

Lima,

In het Peru van 2007 is temperatuur allergie een groeiend probleem.
Nu de welvaart in het Zuid Amerikaanse land stijgende is, komen ook de daarmee samenhangende "welvaartsziekten" zoals vetzucht en allerlei allergieën er steeds vaker voor.
Door de opwarming van de aarde als gevolg van het zogenaamde broeikas effect, is de temperatuur in het Andes gebergte aan het stijgen. De daar levende Indianen hebben regelmatig last van allerlei allergische reacties die het best te vergelijken zijn met wat men hier in West Europa vooral kent als een verkoudheidje. De symptomen zijn een rillerig gevoel, niesbuien, snotteren en tranende ogen. Virulogisch onderzoek heeft aangetoond dat het hier niet om influenza of aanverwante virussen gaat. Onderzoekers van de universiteit van Lima hebben dan ook geconcludeerd dat hier sprake is van een nieuw fenomeen: temperatuur wisselings allergie.
Medio jaren 80 hebben studenten in Noord Canada overigens soortgelijke verschijnselen geconstateerd bij Eskimo´s maar ze dachten toen dat de Eskimo´s gewoon een beetje verkouden waren en besteden er verder weinig aandacht aan.

Labels: , ,


donderdag 4 oktober 2007

 

Lucht-symfonieorkest

Van onze correspondent uit Castricum:

Het zal menige muziekliefhebber niet ontgaan zijn, dat de laatste tijd het zogenaamde lucht-gitaarspelen opgang maakt. Recent zijn er Europese kampioenschappen gehouden. Voor degenen die nog geen kennis met dit fenomeen hebben gemaakt: er wordt gitaarmuziek afgespeeld in een 'playback setting', waarbij een soort pantomime-artiest, zonder instrument, een zo goed mogelijk uitbeelding tracht te geven van het gitaarspel in kwestie. Dit tot enthousiasme van de vele toehoorders.

Dit nieuwe concept van musiceren heeft inmiddels grote aandacht getrokken en vormt aanleiding tot een initiatief van liefhebbers van klassieke muziek, om het luchtspelen een grotere bekendheid te geven. Waarom zou deze vorm van muziek maken tot de gitaar beperkt blijven?

Het initiatief-comité, dat de toepasselijke naam "Luchtig Klassiek" draagt, heeft zich in de eerste plaats tot doel gesteld om bij het luchtspelen alle hedendaagse instrumenten te betrekken. Het oefenen van enkele uren per dag betekent een nuttige vrijetijdsbesteding en kan aan velen de voldoening verschaffen een muziekinstrument perfect te leren beheersen.

Om het luchtspelen te bevorderen zal het comité audities organiseren, waarin de diverse artiesten hun bekwaamheid kunnen tonen in het luchtspelen van trompet, fluit, viool, slagwerk, concertvleugel, triangel, dwarsfluit etc.

Uiteindelijk doel is te komen tot een voltallig orkest van ervaren luchtmusici, die in de nabije toekomst in het Concertgebouw te Amsterdam een eerste luchtconcert zullen verzorgen. Het definitieve programma van dit concert zal nog nader bekend worden gemaakt, maar naar wij vernemen zal een virtuoze solist het spectaculaire pianoconcert van Rachmaninov vertolken.
Een bekende dirigent zal aan dit luchtconcert leiding te geven.

Inmiddels is ook de stichting Amsterdams Symfonisch Luchtorkest (A.S.L. ) opgericht en wordt de hoop uitgesproken dat de stichting zal bijdragen in het populariseren van de klassieke muziek.

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]