zondag 29 november 2009

 

Opgraving New York

New York

Op de 89ste verdieping van het Empire State building in New York is een interessante archeologische vondst gedaan.
Tijdens werkzaamheden aan de waterleiding in de betonnen vloer van het kantoor van Peachman Ramp & Co advocaten, stuitte een loodgieter op een skelet van een pteranodon, een van de eerste vliegende reptielen.
Archeologen hebben de hele vloer tussen de 88ste en de 89ste verdieping gesloopt en vonden behalve een vrijwel compleet pteranodon skelet ook een groot aantal Etruskische drinkbekers.
"Een ongelooflijke vondst die een geheel nieuwe kijk op de afgelopen 150 miljoen jaar geeft" volgens een opgewonden Steve Chutnik stadsarcheoloog van New York.

Labels: ,


zaterdag 28 november 2009

 

CO2 blaastest

Den Haag,

In juli 2010 zal de politie naast de bekende blaastest voor alcohol ook CO2 blaastests gaan doen.

De tweede kamer heeft een motie aangenomen waardoor een nieuwe wet van kracht wordt die CO2 uitstoot door mens en (huis)dier aan banden moet gaan leggen.
Onderdeel van de nieuwe wet is controle door de bevoegde autoriteiten op overmatige CO2 uitstoot door mens en dier.
Opsporingsambtenaren van de politie zullen in parken en bossen wandelaars en joggers gaan controleren op ongeoorloofde CO2 uitstoot.
Boetes voor een te hoge CO2 uitstoot kunnen oplopen tot maar liefst 600 euro of 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf.
Ook wandelaars die hun hond te veel laten rennen in het bos riskeren een boete als blijkt dat de hond teveel CO2 uitademt na een flinke sprint.
De CO2 uitstoot door mens en dier kan overigens vanaf 2011 worden afgekocht in de vorm van door de staat uitgegeven emissierechten. Deze emissierechten zullen op de diverse Europese beurzen worden verhandelt.
Burgers die vanaf 1 juli 2012 geen bewijs van emissieafkoop kunnen tonen aan een bevoegde instantie, krijgen een boete van 375 euro opgelegd. Deze boete geld als belasting en kan derhalve ook worden opgelegd door andere dan politie ambtenaren, zoals b.v. verkeersregelaars en milieu inspecteurs.

Labels: , ,


maandag 23 november 2009

 

Zwaar gras

Helsinki

Finse onderzoekers hebben grassoorten ontdekt die tekenen van overgewicht vertonen.
"Sommige grassprieten zijn veel te dik, we ontdekten exemplaren van wel 3 cm terwijl deze soort, Poa Pratensis (Veldbeemdgras, red.), normaal sprieten heeft van maximaal 7 mm" aldus Hinnen Rhimanu, directeur van het Fins grasinstituut.
Het vermoeden bestaat dat dit overgewicht onder andere te wijten is aan CO2 reducties die in Finland op zeer vooruitstrevende wijze zijn gerealiseerd.
Ook zijn er vermoedens dat zure regen er een rol in speelt.
Een groot probleem volgens het Finse ministerie van natuur en milieu nu ook Elanden gesignaleerd zijn die zeker 200 kilo te zwaar zijn door consumptie van dit zware gras.
Geologen denken dat er in het pleistoceen ook een periode is geweest dat gras aan overgewicht leed en dat dit één van de oorzaken is geweest van grondverzakkingen in grote delen van Finland. Deze verzakkingen vulden zich in de loop der tijd met water en daardoor is een enorm deel van Finland nu bedekt met meren.

Labels: , ,


 

Vooroorlogs Nederlandsch terug

's Gravenhage,

vanaf januari 2010 worden alle tot nu toe ingevoerde taalhervormingen ongeldig en zijn dus boeken en geschriften van voor de tweede wereldoorlog weer gewoon leesbaar.
Dit is het resultaat van een reeds jaarenlang duurende juridischen strijd die de stichting "Neerlandsch Hoop" gevoerd heeft tegen de diverse taalhervormingen die de nederlandsche taal sinds 1940 hebben "vereenvoudigd".

De stichting beargumenteert dat taalhervormingen eene kostenpost van formaat zijn die vanaf het moment van invoeren millioenen boeken en geschriften waardeloos hebben gemaakt.

De verwachting is dat de waarde van tweedehands boeken enorm zal stijgen in het nieuwe jaar.

Labels: ,


donderdag 19 november 2009

 

Overgewicht bij mieren

Antananarivo

Steeds meer mieren op het eiland Madagascar lijden aan overgewicht.
Volgens onderzoeker Hugo Freyel van Kasperen is dit een ecologisch probleem waar de wetenschap op dit moment geen afdoende antwoord op heeft.
Freyel van Kasperen sprak hierover bij de presentatie van zijn boek "Little Heavyweights in the Madagaskarian jungle" eergisteren in het Carlton hotel in de hoofdstad Antananarivo van het Afrikaanse eiland.
"Grote delen van het mos in de bossen dreigen te verdwijnen doordat de zwaargewicht mieren het platstampen, met alle gevolgen van dien." aldus de verontruste bioloog die de afgelopen 35 jaar vrijwel onafgebroken in de binnenlanden van Madagaskar was te vinden, gewapend met loep en mierenlokdoosje.
Aan de UvA zijn inmiddels geen hoogleraren meer die de onderzoeker persoonlijk kennen, hoewel Freyel van Kasperen wel jaarlijks zijn collegegeld betaalt en nog steeds ingeschreven staat als student.
Van Kasperen begon in 1974 aan de UvA antropologie te studeren maar koos na 6,5 jaar toch voor biologie.
Onno Vloeimans, specialist tropische insecten aan de universiteit van Keulen zegt te verwachten dat Freyel van Kasperen kans maakt voorgedragen te worden voor een Nobel prijs wegens zijn baanbrekend werk.
Diverse milieugroeperingen hebben verontrust gereageerd nu er in de tweede kamer stemmen opgaan om pesticiden over heel Madagaskar te gaan spuiten tegen de mieren.
"De gedachte om de mieren populatie op het eiland terug te dringen ondersteunen we, maar het moet wel op milieu vriendelijke wijze, bijvoorbeeld door het uitzetten van enkele tienduizenden miereneters in de bossen." was de reactie van de woordvoerder van NatuurNu!, een groep die zich al 16 jaar met het milieu op het eiland bezighoudt.
Milieudefensie is echter weer tegenstander van het miereneter plan omdat de miereneters waarschijnlijk zoveel methaan en CO2 uitstoten dat dit een gevaar voor de poolkappen zou kunnen vormen.
Een boeiend onderzoek waar het laatste woord nog niet over geschreven is.
Morgen een recept voor Madagaskariaanse mierenpudding.

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]