dinsdag 26 maart 2019

 

Kapsel Trump blijkt betrouwbare weersvoorspeller

Amsterdam,
Alex van der Bilt, onderzoeker van de subfaculteit causaliteit van de UvA, die eerder al in het nieuws kwam met zijn onderzoek naar de relatie tussen ogenschijnlijk niet met elkaar te maken hebbende gebeurtenissen komt met verbluffende onderzoeksresultaten naar buiten.
Van der Bilt promoveerde in 2011 op een deelgebied van de causale statistiek onder de titel "het DNA van causale en non-causale verbanden".
In 2010 publiceerde van der Bilt samen met zijn collega Siert Velthuys al uitgebreid over dit onderzoek waarbij toen al meer dan 2500 verbanden werden blootgelegd tussen zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.
Zo werd onder andere een verband aangetoond tussen de sokken die de huisgenoot van Velthuys om 7u15 in de ochtend  aantrok en de kleur van een regenjas van een toevallig op dat moment voorbijlopende vrouw.
Verder werden verbanden aangetoond tussen de temperatuur in een kopje koffie en het geluid van een trein die op dat moment een onbewaakte spoorwegovergang in het Overijsselse plaatsje Junne passeerde.
Acht jaar na zijn promotie hebben van der Bilt en zijn mede onderzoeker Velthuys wederom een totaal onverwacht verband weten aan te tonen.
Het gaat hier om een verband tussen het kapsel van de Amerikaanse president Donald Trump en het weer in Amsterdam Zuid-Oost een week later.
"We hebben geen eenduidige verklaring voor dit fenomeen," vertelt van der Bilt die hoe dan ook in zijn nopjes is met de aangetoonde resultaten. "Het doet denken aan de theorie dat de kleinste beweging van de vleugels van een vlinder in het Zuid Amerikaanse Regenwoud uiteindelijk een storm in Europa kan veroorzaken" zo vervolgt de hoogleraar peinzend.
Het lijkt er volgens beide onderzoekers op dat een kleine verandering in het kapsel van Trump kan leiden tot diverse weertypes in Amsterdam Zuid Oost.
Zo bleek uit uitgebreide analyse van televisie beelden van de Amerikaanse president overduidelijk dat als hij met zijn linkerhand even door zijn haar strijkt, het precies 7 dagen later stortregent in de Amsterdamse wijk. Doet Trump echter vrijwel hetzelfde, maar nu met zijn rechter hand, dan is het zes dagen later zonnig en droog in Amsterdam Zuid Oost.
"We hebben bovendien sterke vermoedens dat het woord Zuid, dat zowel in de naam van de betreffende Amsterdamse wijk voorkomt alsook in de naam van het bedoelde woud in Zuid Amerika, er iets mee te maken heeft." stelt Velthuys.
De onderzoekers hebben een aanvraag ingediend om de supercomputers van de Universiteit te mogen inzetten bij hun onderzoek. "Big data is de enige methodiek waarmee we in staat zullen zijn dit drieweg-verband voor de volle 100% te kunnen duiden, en wellicht zelfs een verklaring vinden voor het bestaan ervan" is de stellige overtuiging van van der Bilt.
Het is zeer de vraag of de directie van de Universiteit akkoord gaat met het gebruik van de supercomputers, immers een uur rekentijd op deze systemen kost 250000 euro, terwijl de systemen dan niet voor andere toepassingen inzetbaar zijn.
Helaas konden we niet langer met beide heren praten; ze moesten naar huis omdat ze zagen dat er een verband bestond tussen het windkapje van de microfoon van uw verslaggever en een voorbijwaaiende krant.


Reacties: Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]