zondag 22 april 2012

 

Weer niet in de prijzen

Marseille,

Het zit Bob Flosman niet mee.
De schrijver van onder andere "Barstend eelt", "Okselhaar" en "Oorsmeer" laat ons vanuit zuid Frankrijk weten teleurgesteld te zijn dat ook zijn laatste roman "Biefstuk voeten" niet voorkomt op een van de lijsten van Nederlandse literatuur prijzen.
Ook van de dichtbundel "Schilfering" wordt nergens melding gemaakt.

Flosman's volgende boek speelt zich af in het homo milieu in zuid Frankrijk in de jaren 70 van de vorige eeuw.
Op indrukwekkende wijze legt Flosman de hartstochtelijke relatie bloot tussen de Engelse zanger Bill Sunfield en de Franse garagehouder Pascal.

Labels:


 

FQ architecten laag

Amsterdam,

onderzoekers aan de faculteit psychologie van de UVA in Amsterdam hebben 1000 Nederlandse architecten een FQ test afgenomen.

De FQ test is, in vergelijking met de bekende IQ- en, de recent ook in zwang geraakte, EQ-test tamelijk onbekend bij het grote publiek, maar is sinds 2002 een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van het FQ.

Govert Miereveldt de ontwikkelaar van de test, wijt het lage FQ bij architecten vrijwel volledig aan de gebrekkige en achterhaalde opleidingen architectuur in met name Delft en Eindhoven.
Het lage FQ wordt in praktijk door de meeste architecten gemaskeerd door vertoon van betweterigheid en het veelvuldig gebruik van hoogdravende prietpraat.
Gebouwen gaan een dialoog aan met hun omgeving of een gevelwand is een verwijzing naar...( hier kan alles ingevuld worden ).
Veel wordt door de architecten ook gebruik gemaakt van de metafoor "een gebaar maken", ook weer een vrij in te vullen holle frase die naar hartenlust gebruikt wordt om weer een wanstaltig lelijk en slecht ontworpen gebouw te "verkopen".
Verder wordt de laatste jaren te pas en te onpas gebruik gemaakt van het begrip duurzaam, vooral als er gebruik wordt gemaakt van materialen als hout en leem, die beide tamelijk snel wegrotten en in werkelijkheid totaal niet duurzaam zijn.

Volgens Miereveldt moet er een fris en nieuw elan gaan komen bij de Nederlanse bouw en architectuur opleidingen wil het FQ van de Nederlandse architecten op een acceptabel (internationaal) niveau komen.

Een vergelijking met IQ is lastig, maar om toch een idee te geven: een Intelligentie Quotiënt (IQ) van rond de 70 wordt wel aangeduid als zwakzinnig, de Nederlandse architecten hebben gemiddeld een Fantasie Quotiënt (FQ)  van gemiddeld 61...

Labels: ,


zaterdag 21 april 2012

 

Vorm heelal anders dan gedacht

Houston,

Wetenschappers van NASA hebben bewijs gevonden dat het heelal kubusvormig is.
Tot nu toe werd aangenomen dat het heelal min of meer bolvormig is, maar aan die aanname komt nu dus een einde.
"Het heelal heeft een x-, een y- en een z-as" stelt Colin Gerther van NASA. "De Big Bang vond precies plaats in het nulpunt, ongeveer 13 miljard jaar geleden."
Gerther beweert dat het dankzij de nieuwste technieken mogelijk is om "in te zoomen" tot op 1 nanoseconde na de oerknal en dat er dan duidelijk een assenstelsel te zien is.
Volgens Amerikaanse filosofen betekent dit dat er een schepper aan het ontstaan der dingen moet hebben gewerkt, vermoedelijk met behulp van 3D software

Labels: ,


 

Nieuwe planeet ontdekt

Houston,

astronomen van de NASA maken melding van de ontdekking van een nieuwe planeet.
De planeet staat op een afstand van ongeveer 3 lichtjaar van de aarde en de bewoners maken gebruik van vrijwel hetzelfde alfabet als wij.
De toetsenborden van de typemachines zijn ook ongeveer gelijk qua indeling als onze bekende QWERTY toetsenborden. Kleine afwijking is bijvoorbeeld de plaats van de letters X.
De planeet heet volgens de astronomen "Edraa". Het lijkt er op dat de Edraa bewoners in technologisch opzicht ongeveer 3 jaar achter lopen, zo hebben ze bijvoorbeeld nog geen iPad, maar wel mp3 spelers, het wiel moeten ze ook nog uitvinden.

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Aanmelden bij Posts [Atom]